Uddannelse / Job

At være ung i dagens Danmark er udfordrende. Du skal vide, hvad du vil med dit liv, du skal have de rigtige venner, den rigtige telefon, det rigtige tøj og det rigtige fritidsjob. Håret skal sidde rigtigt, kroppen skal være veltrænet, og maden skal være sund. Dertil kommer, at du skal vælge den rigtige uddannelse. Her støder du på samfundets målsætning om, at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

Alt dette kræves af dig som ung. Der er bare et lille problem – det skulle gerne blive en succes. Du har kun dig selv at skyde skylden på, hvis du ikke når dine mål. Dette krav stresser mange unge, og nyere tal viser, at flere end hver femte ung ofte eller altid føler sig stresset.

Du er måske bange for, om du træffer det rigtige valg, for hvad nu hvis det er forkert?

Det bliver meget hurtigt et spørgsmål om rigtig eller forkert og mange har en mening om, hvad der er bedst og godt at uddanne sig til. Det at skulle vælge, vil kunne medføre store forventninger, forvirring og frustration. Som unge på uddannelser har udtrykt det: "Hvis jeg ikke kan gennemføre et grundforløb, hvad kan jeg så?".

Du føler sikkert et stort pres fra samfundet, familien og dig selv, og det kan gøre, at det kan blive svært for dig at opretholde en hverdag og gennemføre en uddannelse eller finde et job.

Det betyder noget, at du ikke føler dig godt klædt på til uddannelsesvalget og at det kan være vanskeligt.

Uanset hvilken beslutning du tager, findes der altid nye veje og muligheder.

 

Gør en forskel – der findes andre muligheder og nye veje, giv ikke op - og vær stolt af det!