Lad ikke andre styre dig og dit liv – stå ved dig selv!
  • Facebook - White Circle
Misbrug i familien

Vi ved, at mange børn vokser op i familier med misbrug. Børn som vokser op i misbrugsfamilier, har betydeligt vanskeligere opvækstbetingelser, end børn som vokser op i hjem uden misbrug. Ofte kan andre svigt også forekomme i familien.

Vi ved, at mange af disse børn vil få mén af det – forskellige psykiske lidelser, være i risiko for at få det svært i skole, på arbejde eller i egen familie. Eller også selv at få misbrugsproblemer.

Man skulle synes, at børnenes adfærd og problemer vil blive bemærket i skolen eller andre steder. Men børnene er fantastisk gode til at skjule problemerne og hvordan de har det. De er fyldt med deres og forældrenes skyld og skam i forbindelse med misbruget – de elsker deres forældre og savner og håber på, at få den "ædru" forælder tilbage igen. De er 100 % loyale.

Vi vil gerne tegne et billede af, hvordan det er at vokse op i en familie med misbrug.

Måske kan du genkende noget eller måske kender du én, der er vokset op i en familie med misbrug. Du vil få en bedre forståelse af, hvad det betyder for vedkommende og hvordan det er at være, den du kender.

 

Misbrug påvirker alle i familien

Misbrug påvirker alle i familien, og skader familiens hverdag og udvikling.

Børnene

Det er især hårdt for børnene. De ved ikke, hvor de skal gå hen for at få hjælp. Ofte har børnene en oplevelse af, at de er skyld i moderens eller faderens misbrug. Ofte tror de, at hvis de bare ændrer sig selv – bliver sødere, artigere eller på anden måde bedre, så vil misbruget stoppe. Og alt bliver godt igen. På trods af at dette ikke sker og at de igen og igen skuffes, bliver de ved med at prøve.

Børn, der vokser op i familier med misbrug, er ofte nødt til tidligt at skulle tage ansvar for dem selv, passe både på mor og far og eller søskende. De skal finde ud af at klare sig selv og kunne være i en hverdag med uro og kaos. De ved aldrig, hvad de kommer hjem til, hvordan humøret er, m.m.. De oplever, at de skal være parate og på vagt hele tiden. Nogle gange kan de leve i evig frygt for om og hvornår mor eller far kan dø af det, om der kan ske uheld grundet misbruget, om mor eller far skændes og slås igen – om hele deres verden kan bryde sammen.

Ud af til kan børnene fremstå som stærke og handlekraftige. Men samtidig er de præget af et indre kaos, angst, uro, ensomhed, lavt selvværd (når mor eller far gør det her, så er jeg ikke god nok til, at de elsker mig), sårbarhed og svaghed. De har ofte svært ved at finde ro, kunne sove, lave lektier m.m.

Forældrene

Forældrene består ofte af en, der misbruger og en der ikke gør. Begge er dog på hver deres måde så optaget af misbruget og det at holde det skjult for andre, at de ikke magter at se og forstå børnene og den betydningen deres opførsel har for dem.

Den misbrugende kan f.eks. være optaget af at få noget at drikke, svinger mellem at være påvirket og upåvirket og angrende. Hele hverdagen handler om at skaffe til misbruget og legalisere og/eller skjule det. De bortforklarer og idylliserer ofte betydningen af deres misbrug.

Den anden forælder er optaget af, at forhindre at misbruget eskalerer. De er optaget af at skjule det for andre. De er optaget af, at hvis de bare bliver bedre, sødere eller andet, så stopper misbruget måske. De beskytter den misbrugende af angst for, at misbruget ellers kan blive værre. Også de undgår at tale om misbruget og dets betydning. Ofte beder de også børnene om at gøre det samme.

Enhver i misbrugsfamilien er optaget af deres egne problemer og løsningsmuligheder. De bliver ensomme hver især. De formår ikke at være familie, være der for hinanden og støtte hinanden på den gode måde.

Hvorfor skal man og hvordan kan man påtale det

For at kunne komme videre med livet og hele i processen, har alle fra familien brug for en at snakke med. Dele deres bekymringer, få hjælp til at håndtere situationen, følelserne, passe på sig selv m.m.. At forstå, at misbruget ikke er deres skyld. At problemerne derhjemme ikke forsvinder af sig selv, ved at man prøver at være mere sød, artig, dygtig m.m. De har brug for lære at tackle situationen og ikke mindst fjerne skyld og skam over at vokse op i en familie eller et hjem med misbrug.

Misbruget i familien er tabubelagt, så det er meget svært at spotte dem, der ikke misbruger i familien – eks.vis børnene - og at komme til at tale med dem om problemerne. Misbrug taler man ikke om – hverken i familien og udenfor familien. Børnene gør alt for at undgå, at fars eller mors misbrug bliver kendt. De glider af, når andre voksne spørger ind. Selv overfor kammeraterne skjuler de problemerne. De undgår at knytte sig tæt til andre, fordi de er bange for at misbruget bliver opdaget. Skyld og skam fylder såvel ved børnene, den ikke drikkende forælder og misbrugeren.

Børnene er hver for sig nødt til at blive mønsterbrydere i forhold til deres familie / forældre. Det er ofte en angstfyldt, vanskelig og ufattelig lang proces. En proces hvor de føler, at de står helt alene. En proces der kan give ar på sjælen.

En misbruger, f.eks. forælder, kan være svær at spotte. Dybest set ønsker de ikke misbruget og er plaget af skyld, skam og samvittighed. Misbrugeren forsøger også at skjule situationen og vil derfor sørge for at kunne fremstå upåvirket, når den er i kontakt med andre – herunder skole osv.

De har brug for, at det bliver spurgt ind til dem selv, deres trivsel m.m. Man skal spørge, hvordan de har det – og ikke til hvordan det går derhjemme. Spørger man til, hvad der foregår, bliver man mødt med angst for at sladre, bryde tabuet og tydeliggøre skyld og skam.

Hjælp tilbydes

Care 4 you vil gerne hjælpe med at finde og støtte børnene i deres proces. Vi vil gerne give gode råd til, hvordan man kan spørge ind til og snakke med de mennesker, der er ramt af misbrug i familien.

Stop tabuet – hjælp dem med at bryde mønstrene – søg råd til at snakke om og med!