top of page

Heroin
 

Heroin.Det virksomme stof i Heroin hedder diacethylmorfin og er fremstillet af opium eller morfin. (Morfin er udvundet af opium)

Heroin er et såkaldt 'opiod'. Opioder er stoffer, der er fremstillet af opium eller er syntetiske efterligninger af opium og har nogenlunde samme virkning.

Udseende

Heroin er et hvidligt pulver, men det kan variere i farven hen imod det brunlige, afhængigt af hvor rent stoffet er.

Indtagelse

Heroin bliver som regel enten sniffet, røget eller indsprøjtet.

Mange begynder med at sniffe eller ryge heroin, fordi de ikke vil forbindes med de negative opfattelser af folk, der sprøjter sig med stoffet. Eller fordi de tror, det ikke er lige så skadeligt, hvilket er en stor fejltagelse!

Virkninger og bivirkninger

Heroin virker ligesom morfin, men det går meget hurtigere og der skal mindre mængder til. Rusen er en behagelig, døsig fornemmelse af lykke. En oplevelse af at alle bekymringer og problemer er væk. Nogle beskriver også en seksuel lystfølelse.

Meget af rusvirkningen holder dog op, hvis man vænner sig til stoffet. Kroppen udvikler nemlig tolerans, så der skal større og større doser til for at opnå samme virkning.

Hvis man ophører med stoffet kan der komme abstinenser. De varierer fra person til person, men kan i den første akuttefase f.eks. ligne influenza. Længerevarende abstinenser (over flere måneder) kan vise sig som træthed, uro, irritation og tristhed.

Når man har indtaget heroinen, virker den først, når kroppen har omdannet den til morfin og 6-acetyl-morfin, der er de virksomme stoffer. Stoffet påvirker de såkaldte 'opioid-receptorer'i hjernen. Hjernens celler kommunikerer med hinanden ved hjælp af en slags 'kemisk sprog'. Dvs. ved at nervecellerne udsender, genoptager eller omdanner såkaldte signalstoffer. Det er nogle af disse, som heroinen påvirker.

Opioider (opium, morfin, heroin m.fl.) giver ikke fysiske skader i sig selv. Når man f.eks. bruger morfin som smertestillende middel i de rigtige doser, ser det ikke ud til at der opstår skader på organismen.

Problemerne opstår fordi den illegale heroin er forurenet af andre stoffer eller fordi man ikke kan kontrollere mængden nøjagtigt nok. De fleste dødsfald på grund af heroin sker fordi man får vejtrækningsstop. Overdoser af heroin påvirker nemlig den del af hjernen, der styrer vejrtrækningen.

bottom of page