top of page

Hash

 

Hash fremstilles af hampplanten Cannabis Sativa, hvis harpiks, blade og blomster indeholder stoffet THC, som ved rygning eller spisning giver en rus. Fra planten laves flere produkter til at indtage:

Hash er harpiks (den tørrede plantesaft), som er presset sammen med

plantedele og bindemiddel. Hash findes i klumper eller plader, og farven

kan være sort, brun, rød eller grøn. Hash indeholder gennemsnitlig 6-8 %

THC.

Marihuana (kaldes også pot) består af findelte, tørrede blade, topskud

og blomster fra hampeplanten. Det ligner tørret, hakket græs. Det

indeholder gennemsnitlig 1-2 % THC.

Skunk (kaldes også nederweed) består af tørrede topskud og blomster

fra hunplanter. Skunk ligner marihuana, men er stærkere. Indholdet af

THC er gennemsnitlig 8 %.

Hasholie er et tyktflydende udtræk af hash eller marihuana. Det er

brunt eller sort. Hasholie indeholder gennemsnitlig 20-30 % THC.

Syntetisk THC, der virker som hash, men spises i pilleform, bliver i

sjældne tilfælde brugt som medicin til patienter med meget alvorlige

sygdomme for at dæmpe kvalme og kroniske smerter.

Indtagelse

Cannabis-produkter bliver som regel røget men kan også spises eller drikkes. Virkningen er hurtigst, hvis stoffet ryges.

Virkninger og bivirkninger

Rusvirkningen optræder ca. 2 til 4 timer efter indtagelsen. Virkningen er mest af alt sløvende. Rusen kan opleves som en let opstemthed, forstyrrelser af tidsoplevelsen og mere intense sanseoplevelser. Man får ofte øget appetit.

Når selve rusen ophører afløses den af træthed.

Hvis man indtager meget store mængder, kan det ske, at man ser tingene forvrænget eller ser ting, der ikke findes. Man vil dog samtidig vide, at synsoplevelserne er fremkaldt af rusen, så det er ikke egentlige hallucinationer.

Længerevarende, regelmæssig brug af hash kan give problemer med hukommelse og indlæring, forvrænget virkelighedsopfattelse og problemer med tænkning og problemløsning. Man kan gradvist miste sin motivation og interesse for omverdenen.

Fysiske virkninger

Hjertebanken, fordi pulsen stiger, blodskudte øjne, fordi øjets kar udvides, tørhed i munden fordi slimhinderne udtørres.

Ligesom ved tobaksrygning kan længere tids brug medføre problemer i hals, lunger og luftveje samt øget kræftrisiko.

I Danmark optræder omkring 250 tilfælde om året af cannabis-induceret psykose, altså en såkaldt hash-psykose. Dette er en psykose, der starter under rusen, eller i løbet af to uger efter indtaget, og som varer op til seks måneder. Disse psykoser er kendetegnet ved vrangforestillinger, altså at personen er overbevist om idéer, der er forkerte, f.eks. at han eller hun er forfulgt. Endvidere kan der være hallucinationer, typisk i form af at personen begynder at høre stemmer. Omkring halvdelen af danskere, der får diagnosticeret en cannabis-induceret psykose, får diagnosticeret skizofreni i løbet af de efterfølgende 5-10 år.

Tegn på afhængighed kan være: 

  • Problemer med at passe arbejde eller studie på grund af cannabis

  • Større forbrug af penge på cannabis end på andre ting

  • Konflikter med familie eller venner over brug af cannabis

  • Problemer med at skære ned på forbruget af cannabis

  • Problemer med at sove, irritabilitet, humørsvingninger uden cannabis

bottom of page