top of page

Dopingstoffer

Dopingstoffer hedder egentlig 'anabole og androgene steroider' eller sommetider 'anabole steroider'

Stofferne bruges af læger til et genopbygge musklerne , f.eks. efter forbrændingsskader. De bruges også til at øge slagtevægten hos dyr. Typisk misbruges stofferne til at få større muskler i forbindelse med styrketræning.

Udseende

Findes både som tabletter og til indsprøjtning.

Indtagelse

Dopingstoffer indtages typisk som 'en kur' over nogle dage eller uger i kombination med et træningsprogram. Der indtages ofte mellem 10 og 200 gange mere end ved lægeordineret, medicinsk brug.

De fleste illegale brugere af anabole steroider er enten eliteidrætsfolk, der vil forbedre deres præstation eller det er unge mænd, der gerne vil have store muskler hurtigt.

Når man taler om doping, bør man skelne imellem doping i sport og doping i motionscentrene. De er forbundet med forskellige typer brug, forskellige typer motivation og forskellige typer skadevirkning.

Sportsdoping

Sportsdoping, som man ser i elitesport, sker typisk for at blive stærkere, mere eksplosiv eller udholdende. Dette ses blandt eliteudøvere i en række sportsgrene, hvor der er tilstrækkelig økonomisk gevinst ved at vinde, tilstrækkelig fysiologisk effekt af dopingstofferne, samt dopingvenlig kultur til, at brugen af dopingstoffer har bidt sig fast. Når der f.eks. ikke findes særligt meget doping i fodbold i forhold til atletik, er det fordi, doping simpelthen gør en mindre forskel i fodbold.

I sportsdoping begynder brugen typisk først, når atleten når så langt som sportsmand, at man støder imod væsentlig konkurrence. Dette sker typisk ved overgangen fra amatør til halv- eller helprofessionel, eller når udøveren bliver konfronteret med en egentlig dopingkultur, hvilket ofte er sammenfaldende.

Motionsdoping

Motionsdoping foregår i fitness- eller motionscentrene. Dopingen sker her typisk for at få større muskler og/eller mindre kropsfedt. Man kan dele dopingbrugere ind i to grupper:

Der er dem, der er interesserede i at få mere muskuløse kroppe (oftest mænd). Denne gruppe bruger primært anabole steroider og peptid hormoner, f.eks. væksthormon og insulin

Så er der dem, der for enhver pris vil tabe sig (oftest kvinder). Denne gruppe bruger primært stimulanser og vægttabsstoffer

I begge grupper er brugen af dopingstoffer meget uensartet. Nogle har prøvet stofferne en enkelt gang. Andre har et ukontrollabelt stigende og afhængighedspræget misbrug.

Virkninger og bivirkninger

Anabole, androgene steroider stimulerer produktionen af protein i kroppen. Derfor virker de muskelopbyggende. (Det er den anabole virkning). Men da midlerne består af enten det mandlige kønshormon testosteron eller syntetiske efterligninger af testosteron, har de også en virkning på kønsegenskaberne (Den androgene virkning). Det er f.eks. testosteron, der påvirker at mænd får skæg og en mørk stemme.

Testosteron kan imidlertid omdannes til kvindeligt kønshormon (Østrogen). Derfor kan en bivirkning være at mandens testikler holder op med selv at producere testosteron. De svinder istedet ind. Mænd kan også blive impotente, sterile og få forstørrede (kvindelige) bryster. Altså det modsatte af det, man gerne ville opnå. Andre bivirkninger kan være hårtab, leverskader, åreforkalkning og psykiske problemer som f.eks. depression.

bottom of page