top of page

Benzodiazepiner

Benzodiazepiner: er en gruppe lægemidler og anvendes først og fremmest til at behandle sygdomme præget af angst, uro og spændinger. De bruges fortrinsvis i korttidsbehandling.

 

Udseende

Benzodiazepiner forhandles som piller under forskellige handlesnavne: Alprazolam, Diazepam, Risolid, Rohypnol og mange flere.

Indtagelse

Indtages i pilleform. Hvis benzodiazepiner bruges ulovligt sker det tit sammen med alkohol eller andre stoffer.

Virkninger og bivirkninger

Benzodiazepiner kan virke forskelligt fra en person til en anden. På de fleste vil det virke beroligende og neddæmpende, men nogle kan i stedet blive opstemte og livlige af dem.

Benzodiazepinerne har flere egenskaber. Hvis man bruger dem i kort tid, reducerer de angst og aggression, virker beroligende, søvnfremkaldende og medfører muskelafslapning. Virkningen kommer hurtigt, ofte efter man har indtaget første dosis, og den er kraftig.

De alvorligste ulemper ved benzodiazepiner er, at de kan medføre afhængighed. Dernæst kan deres virkning gradvis blive svagere, så man skal øge dosis for at opnå samme virkning ("toleransudvikling"). Endelig kan de misbruges som rusmiddel. Taget sammen med alkohol eller stoffer er virkningen helt uforudsigelig og kan være meget farlig.

Benzodiazepiner kan give uønsket træthed. Hvis man bruger benzodiazepiner i enkeltsituationer (f.eks. til eksamen eller sceneoptræden) kan det medføre, at man bliver uforudset sløvet, får midlertidigt svigt af hukommelsen og nedsat præstationsevne. Af samme grund kan benzodiazepinerne påvirke evnen til at køre bil. Evnen til at køre bil og betjene farlige maskiner er nedsat i timerne efter, at man har indtaget en tablet benzodiazepin.

Sundhedsstyrelsen tilråder kørselspause ved iværksættelse af behandlingen, og ved markant øgning af dosis af igangværende behandling. Det vil generelt være fornuftigt, at anbefale en kørselspause på 4 uger, men længden skal altid bero på en konkret vurdering. Specielt skal lægen fraråde, at patienten fører motorkøretøj under fast behandling med benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler med lang nedbrydningstid. Fast længerevarende behandling med disse midler vil føre til inddragelse af kørekortet ved fornyelse, udvidelse eller generhvervelse af kørekortet.

bottom of page